Tatil Rehberi

Şehirler

Şehirler

Türkiye, çeşitli antik Anadolu medeniyetleri, Aeolian, Dorian ve Ionian Yunanlılar, Trakyalılar, Ermeniler de dahil olmak üzere paleolitik çağdan beri yaşamaktadır ...

Samsun

Yeşilırmak ve Kızılırmak arasında bereketli topraklarda İyon devletlerinden biri olarak kurulmuş, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktalarından biri olan tarihi bir kent: Samsun.

Yeşilırmak ve Kızılırmak arasında bereketli topraklarda İyon devletlerinden biri olarak kurulmuş, Kurtuluş Savaşı’nın en önemli noktalarından biri olan tarihi bir kent: Samsun.


M.Ö. 750 yılında Miletoslular tarafından Amisos adı verilerek kurulan Samsun, muhteşem doğal güzelliklerinin yanında tarihin derinliklerinden günümüze ulaşan eserleriyle de ünlüdür.


Pek çok dağ, göl, ırmak ve vadinin yer aldığı Samsun, doğa tarafından özenle işlenmiş gibidir. Denize kıyısı olan bu kentte, Karadeniz iklimi hâkimdir.


Karadeniz’in en güzel kentlerinden biri olan Samsun’a, gelişen turizm potansiyeliyle her geçen yıl ziyaretçilerin ilgisi artıyor. Peki ya sizin?