Tatil Rehberi

Şehirler

Şehirler

Türkiye, çeşitli antik Anadolu medeniyetleri, Aeolian, Dorian ve Ionian Yunanlılar, Trakyalılar, Ermeniler de dahil olmak üzere paleolitik çağdan beri yaşamaktadır ...

Diyarbakır

Tarihin derinliklerinden günümüze gelen ve zamanın durduğu izlenimini veren, masalsı bir kent: Diyarbakır.

Diyarbakır

Tarihin derinliklerinden günümüze gelen ve zamanın durduğu izlenimini veren, masalsı bir kent: Diyarbakır. İlk yerleşimleri M.Ö. 9 bine kadar uzanan Diyarbakır, tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alır ve her dönem büyük medeniyetlerin önemli kentlerinden biri olmuştur. Tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olan ve kültürlerin birleşim noktası olan bu kentte, sert kara iklimi görülür. Çok sıcak geçen yazlar, mimari özellikleri de etkilemiştir ve düz çatılı evler inşa edilmiştir. Pek çok tarihi yapıyı ve eseri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sanat ve kültür merkezi olan kentlerinden biri olan Diyarbakır’da tanımaya ne dersiniz?