Tatil Rehberi

Kos Adası Osmanlı Eserleri

Kos Adası Osmanlı Eserleri

Türkçe adı ile İstanköy adasında da, Türklerin gelmesiyle birlikte bir gelişme başlamıştır. Özellikle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bu adaya yerleşen Türklerin sayısı artmıştır. Buna paralel olarak da, pek çok eser yapılmıştır. Evliya Çelebi, adada 11 Müslüman mahallesi, 6 cami, 4 mescit, 1 tekke, 9 sıbyan (çocuk) mektebi olduğunu yazmaktadır. Pili kalesinde buradan yetişmiş olan ve 1619'da sadrazam olan Güzelce Ali Paşa'nın babası, İstanköylü Ahmed Paşa tarafından bazı hayır eserleri yaptırılmıştır. Bir minareli cami, hamam, bir çeşme, büyük bir havuz ve 20 adet dükkan, bu aile tarafından yaptırılmıştır. İstanköy adası da, tıpkı Rodos gibi, bazı Türk büyüklerinin mezarlarına ev sahipliği yapmaktadır. 1745'de vefat etmiş olan Hacı Osman Paşa, 1811'de vefat eden Hakkı Mehmet Paşa, 1782/3 (1197) de vefat etmiş olan Hekimbaşızade Abdülaziz Efendi bunlardan bazılarıdır.

Defterdar Camii

1724 yılında Defterdar İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.

Defterdar Camii

1724 yılında Defterdar İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Adanın şehir merkezinde bulunmaktadır. Limana yürüyüş mesafesinde bulunan tek şerefeli olan minaresinde 1991 yılında restoran yapılmıştır. Caminin minberi ve mihrabı sadelik arz etmektedir.