Sağlık ve Termal Turizm

Aktiviteler

Turkey as a travel destination offers the traveler culture, art, sports and a good value for the currency. It is one of the ten top travel destinations in the world. With such a long coastline along the sea Turkey offers swimming, boating, water rafting, yachting, hiking, biking, and hot air ballooning. These are just a few of the many fun activities you will experience when visiting Turkey.
Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olup, Avrupa’da ise kaynak potansiyeli

Sağlık ve Termal Turizm Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olup, Avrupa’da ise kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada bulunmaktadır. 

Alpin-Orojenik Kuşağı olarak adlandırılan genç bir dağ zinciri ve aynı zamanda önemli bir jeotermal kuşak üzerinde yer alan ülkemizde bulunan 1500’ün üzerindeki kaynaktan temin edilen termal sular, gerek debi ve sıcaklıkları gerekse de çeşitli fiziksel ve kimyasal özellikleri ile Avrupa’daki termal sulardan daha üstün nitelikler taşımaktadır. 

Sıcaklıkları 20 - 110 0C arasında, debileri ise 2 – 500 lt / sn arasında değişebilen 1500’ den fazla kaynağa sahip bulunan ülkemiz kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında değerlendirilmektedir. 
Sağlık ve Termal Turizm turu yapmak istiyor musunuz? Aşağıdaki formu doldurarak Sağlık ve Termal Turizm turu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.