Aktiviteler
Turkey as a travel destination offers the traveler culture, art, sports and a good value for the currency. It is one of the ten top travel destinations in the world. With such a long coastline along the sea Turkey offers swimming, boating, water rafting, yachting, hiking, biking, and hot air ballooning. These are just a few of the many fun activities you will experience when visiting Turkey.
Av Turizmi

Av Turizmi

Türkiye'nin coğrafi yapısı, bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından av turi...

Yayla Turizmi

Yayla Turizmi

Ülkemiz, sahip olduğu uygun iklimsel özellikler, üstün peyzaj değerleri,........

Sağlık ve Termal Turizm

Sağlık ve Termal Turizm

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olup, ...

Botanik Turizmi

Botanik Turizmi

Çeşitli coğrafi özellikleri, coğrafi farklılığın getirdiği iklim çeşitliliği, Tü...

Dağcılık

Dağcılık

Türkiye, farklı yüksekliklerde, zengin jeo morfolojik ve tektonik yapıya sahip...

Yamaç Paraşütü

Yamaç Paraşütü

Yamaç Paraşütü sporu, ilk bakışta serbest atlama paraşütüne benzeyen bir paraşüt...

Balon

Balon

Dünyada ilk ortaya çıkışı 18.yy sonlarına uzanan balonla uçuş sporu ülkemizde de...